Kártyás vízmérőSzennyvíz szippantásIvóvízszállításMellékvízmérő-csereLaboratóriumi szolgáltatások

A szolgáltatás díjai, a díjszámítás módja Pécsett
 

 

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosok közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. Ennek összegét és a díjszámítás módját Pécs MJV Önkormányzata határozza meg.

A közszolgáltatás alkalmazható legmagasabb díját Pécs Város Önkormányzata Közgyűlése a - 2018. október 26-án módosított - 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendeletben állapította meg. A technikai módosítást követően 2018. november 1-jétől a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díja az előírásoknak megfelelően kéttényezőssé vált: a korábban egytényezős díj kiegészült egy havi alapdíjjal, illetve a természetes és nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó díjtételek egységesek lettek.

A rezsicsökkentésre vonatkozó előírásokkal összhangban a lakosság által fizetendő díj mértéke nem emelkedik a 2018. november 1-i változás után. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. minden lakossági felhasználó esetében az ügyfél számára kedvezőbb díjat alkalmazza a számla kiállításakor!

Díjak

I. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A fejezetének 44/ D. §-a alapján megállapított kéttényezős díjak:

 

ürítési díj

nettó díj (Ft/m3)

bruttó díj (Ft/m3)

lakossági és nem lakossági felhasználó (természetes és nem személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján)

415 Ft

527,05 Ft

alapdíj

nettó díj (Ft/hó)

bruttó díj (Ft/hó)

lakossági és nem lakossági felhasználó (természetes és nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján) 

2477 Ft

3145,79 Ft


II. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény alapján a közszolgáltató által alkalmazható díjtételek (egytényezős díj):

 

nettó díj (Ft/m3)

bruttó díj (Ft/m3)

lakossági felhasználó (természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján) 

648,5 Ft

823,6 Ft

nem lakossági felhasználó (nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján)  

721 Ft

915,7 Ft

A feltüntetett bruttó díjak tartalmazzák a 27%-os áfát!

Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének meghatározásakor a vízmérővel mért ivóvíz-felhasználást (vízmérővel/vízbekötéssel nem rendelkező felhasználók esetében az önkormányzati rendelet alapján számított átalány vízmennyiséget) kell figyelembe venni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Lakossági felhasználó vagyok, hiteles vízmérővel rendelkezem.
Lakossági felhasználó vagyok, nem rendelkezem hiteles vízmérővel és/vagy -bekötéssel.
Közületi felhasználó vagyok, hiteles vízmérővel rendelkezem.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti alapdíj csak alapfelszereltséget igénylő szállítójárművel történő és legalább ¾-ed részben megtelt tározók ürítésére érvényes! Társaságunk az alapdíjon felül 20%-kal növelt összegű többletdíjat számolhat fel, amennyiben az adott szennyvíztározó megközelíthetősége nem megfelelően biztosított, vagy az ürítendő tározó kevesebb, mint ¾-ed részben telt meg.


Adatok - Fogyasztóvédelmi törv.A Pécsi Vízműves követelések kapcsán

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kizárólag a saját szolgáltatásai körében felmerült és saját tevékenysége során keletkezett tartozások tekintetében bír információval és végez követelés kezelési eljárást. Társaságunk nem jogutódja a Pécsi Vízmű Zrt.-nek, így a szolgáltatás átvétele előtt keletkezett vízdíjtartozások nem kerültek át cégünkhöz, ezen követelések behajtásáról sem társaságunk, sem pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik.

Bővebben

Utolsó munkafázisához érkezett a Kürt utcai vezetékfelújítás

A Kürt-Jakabhegyi-Ifjúság útja kereszteződésében végződik a Kürt utca víziközmű-hálózatának felújítása: a szakemberek a Kürt utcában újonnan kiépült 400 mm átmérőjű ivóvízvezetéket kötik össze a Jakabhegyi út felől érkező töltő vezetékkel, valamint földbe kerül az utolsó szennyvízcső is.

Bővebben

Vízzavarosodás lehet a Rókusdomb és a Belváros területén csütörtökön

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleitnket hogy a Damjanich utca 2., Székely Bertalan út - György utca kereszteződésében lévő, valamint a Káptalan utca 3. előtti tűzcsapokon tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2019. november 7-én és 8-án vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a pécsi belváros északi részén és a Rókusdomb területén.

Bővebben

Átmeneti vízhiány várható Borbálatelepen

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bittner Alajos utcai gépházon végzett rekonstrukció miatt többszöri, rövid ideig tartó vízhiány és nyomásesés fordulhat elő a Bittner Alajos, Matakovits, Kanyar, Mécses, Veterán, Muskotály és Vadvirág utcákban 2019. november 5-én és 6-án.

Bővebben

Félpályás forgalomkorlátozás a Málomi úton

A belvárost Kertvárossal összekötő kerékpárút kialakításához kapcsolódóan 2019. október 28-án vízvezeték-felújítás kezdődik a Málomi út Olga utca - Keszüi út közti szakaszán. Az Olga utcától északi irányba haladó korszerűsítés miatt a nyugati sávot hétfőtől 30 méteres szakaszokban lezárják, a forgalmat jelzőlámpás irányítás segíti.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |  IMPRESSZUM  |  ADATVÉDELEM  |  JOGI NYILATKOZAT