Közérdekű adatokFogyasztóvédelmi törvény szerinti adatokSzolgáltatási területünkFogyasztóvédelemJogszabályi háttérPartnereink

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz - locsolási kedvezmény
 

 

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj esetén igénybe vehető locsolási kedvezmény igénybevételéről

Locsolási kedvezmény igénybevétele a 8/2000. (X.18.) KöViM rendelete alapján a kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj kiszámlázásánál

Kedvezményre vonatkozó feltételek

  • A kedvezményt lakossági felhasználók vehetik igénybe, minden év május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra.
  • Érvényes közüzemi szerződéssel való rendelkezés.
  • Bekötési vízmérővel rendelkező ingatlanra adható.
  • Felhasználónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton kívül egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.
  • Felhasználónak nem lehet az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását követően a közmű szolgáltató tekintetében 90 napon túli díjhátraléka.
  • Nem adható százalékos locsolási kedvezmény nem lakossági felhasználó számára!


Kedvezmény igénybevétele

Az igény bejelentését a társaságunk ügyfélszolgálati irodájában beszerezhető, vagy a honlapunkról letöltött igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni.

Az igénybejelentést a tárgyév locsolási időszakára legkésőbb április 15-ig lehet benyújtani. Határidőn túli bejelentés esetén a kedvezmény a következő évre állapítható meg. A jóváhagyott kedvezmény a következő évben automatikusan tovább él a fenti időszakban, újabb igénylésre nincs szükség.

A víziközmű szolgáltató a benyújtott kérelmeket 30 napon belül elbírálja, és erről a felhasználót írásban értesíti.

A kedvezményt igénybe vevő felhasználók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 25-30.) és az azt követő napokban (október 1-10.) bejelenthetik mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges felhasználás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves felhasználás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítja ki a víziközmű- szolgáltató.

Mennyiségi korrekció a locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható.

További információval társaságunk ügyfélszolgálata áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

  • Ügyfélszolgálati iroda: Pécs, Búza tér 8/B, hétfő-kedd-szerda: 8:00-15:00; csütörtök: 8:00-20:00; péntek: 8:00-14:00
  • Call Center: 72/421-700; 80/811-111
  • Levél: 7602 Pécs, Pf. 33; uszi@tettyeforrashaz.hu


Adatok - Fogyasztóvédelmi törv.Forgalmirend-változás a Hunyadi utca alsó szakaszán

Vezetéket cserél a társaságunk Pécsett, a Hunyadi utca alsó szakaszán. A javítás miatt szeptember 17-én, hétfőn 8 órától lezárják a Hunyadi utca keleti (Mecsek felé haladó) sávját a Papnövelde utca - Megye köz közötti szakaszon. Az autós forgalom egy sávon biztosított, a 44-es busz azonban 8 órától terelőútvonalon közlekedik. (A Papnövelde utca után kimarad a Széchenyi tér, Mária utca, Szent Mór utca, Flórián tér megálló, helyette az István és Tettye utcában áll meg, majd az Ágoston tértől eredeti útvonalon halad tovább.)

Bővebben

Hétvégi munkavégzés szeptember 1-jén és 2-án a Magaslatin

Az utolsó simítások zajlanak a  Magaslati úton, az új szennyvízvezetékek már a földbe kerültek, az ivóvízhálózaton az elkövetkező napokban végzik az utolsó szakasz szerelési munkáit a szakemberek.

Bővebben

Átmeneti vízzavarosodás fordulhat elő Uránvárosban augusztus 16-án

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Pécsen a Ürögi fasor 45., valamint az Ércbányász utca 6. előtt tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 8.00-14.00 óra között vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a Makay István út - Sarkantyú utca - Szarkaláb utca - Brassó utca - Őszirózsa utca - Gyöngyvirág utca - Hajnalka utca - Ércbányász utca - Rozmaring utca - Páfrány utca - Dr. Veress Endre utca - Tüzér utca - Nendvich Andor út által határolt területen.

Bővebben

Kétezer méternyi csövet tisztítanak, többfelé lehet vízzavarosodás

Annak érdekében, hogy otthonunkban az év minden napján nyugodtan vehessük igénybe az ivóvíz-szolgáltatást, társaságunk rendszeresen hálózatmosást végez a város vízellátása szempontjából kiemelten fontos vezetékeken: egy speciálisan kiképzett szivacslövedéket, habdugattyút küldenek végig a szakembereink az adott vezetékszakaszokon, ami a vízből időről-időre kiváló, egyébként ártalmatlan összetevőket (mint például mész, vas, mangán) távolítja el a csövek belső faláról.

Bővebben

Változás a műszaki adatszolgáltatásban

2017 júliusától elektronikus térbe került a teljes közműves adatszolgáltatás. A szabályozások szerint kizárólag az e-építés portálon keresztül lehet elindítani a közműegyeztetéseket, a szolgáltatók is ezen a rendszeren keresztül tehetik meg nyilatkozataikat. 2018 júliusában ismét módosult a vonatkozó szabályozás, ennek következtében megváltozik a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. eljárásrendje.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |  IMPRESSZUM  |  ADATVÉDELEM  |  JOGI NYILATKOZAT