Tovább a tartalomhoz

Keresés

Műszaki pálya jövője a víziközmű szolgáltatásban

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.5-18-2020-00214
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Műszaki pálya jövője a víziközmű szolgáltatásban
Projektmenedzser neve, elérhetősége: Harkai Mária, info@tettyeforrashaz.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége: Harkai Mária, info@tettyeforrashaz.hu
Szerződött támogatás összege: 49 994 625 Ft
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szerződött támogatás összege: 22 890 600 Ft
Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete szerződött támogatás összege: 11 825 550 Ft

Projekt megvalósítás kezdete: 2021. július 1.
Projekt zárási dátum: 2022. június 30.
Konzorcium vezető: Víz-SZEM Munkahelyi Szakszervezete
Konzorcium tagjai: Pécsi Tudományegyetem, TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Szöveges ismertető

Projektben résztvevők:

  • Víziközmű Szolgáltatásban Elkötelezett Munkavállalók Munkahelyi Szakszervezete
  • TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt.
  • Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Centruma
  • Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar

A projekt két fő módszertanra épül, amelyet egy több lépésből álló pilot program-sorozat egészít ki. A két fő módszertani téma a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára vállalható kihívássá tenni a műszaki pályát és olyan szervezeti kultúrát teremtetni, amely alkalmas a munkavállalók megtartására. Másrészről biztosítani azt, hogy a műszaki pályát választók egészségileg és szellemileg is alkalmasak legyenek a munkaerőpiacon maradni, képesek legyenek aktívan részt venni az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci problémák kialakulásának megelőzésében, és felkészültek legyenek a technológiai fejlődésre.

Projekt forrása: hazai
Támogató alap: Európai Szociális Alap

Tanulmányok, kutatási eredmények, beszámolók: