Tovább a tartalomhoz

Keresés

Közmű- és adategyeztetés

Közműegyeztetés (közmű-állásfoglalás vagy közműnyilatkozat igénylése) 2017 óta kizárólag az E-közmű rendszeren keresztül történhet. Az alábbi ügyekben a vonatkozó kérelmek E-közmű rendszerben való elindításával tud egyeztetést kezdeményezni.

Közmű-állásfoglalásra van szükség

 • új víz- és/vagy szennyvízbekötéshez,
 • meglévő víz- és/vagy szennyvízbekötés felbővítéséhez,
 • meglévő víz- és/vagy szennyvízbekötés áthelyezéséhez,
 • átalánydíjas bekötés főmérősítéséhez,
 • vízmérővel ellátott ingatlanon újabb bekötési mérő beépítéséhez,
 • mellékmérő nyilvántartásba vételéhez (amennyiben a bekötési mérő nem az ellátandó ingatlanon található),
 • hálózatbővítéshez,
 • vízvezeték vagy csatorna kiváltásához,
 • építési igény esetén a vízigény biztosításához, tűzivíz ellátottságához és szennyvizek fogadásához,
 • tűzcsap telepítéséhez,
 • egyéb, a víziközmű-hálózatot érintő tevékenységhez.

Közmű-állásfoglalás igénylésekor az érintett területről készült térképmásolat vagy helyszínrajz mellékletként való feltöltése szükséges.

Közműnyilatkozatra van szükség

 • szakági (víz/szennyvíz) tervekre vonatkozó szakszerűségi nyilatkozat kérelemhez,
 • nem szakági tervekre vonatkozó egyetértési nyilatkozat kérelemhez,
 • vízjogi engedélyhez szükséges befogadói nyilatkozat kérelemhez,
 • vízjogi fennmaradási engedélyhez szükséges nyilatkozat kérelemhez,
 • épület bontásához szükséges nyilatkozat kérelemhez.

Az E-közmű rendszeren keresztül benyújtott tervekre vonatkozó üzemeltetői előírások

Adatszolgáltatás

Amennyiben a közműegyeztetési nyilatkozat kiadásához további (az E-közmű felületen túli) adategyeztetés szükséges, kérjük, az info@tettyeforrashaz.hu címre küldje adategyeztetési kérelmét. A kérelem mellé csatolja a szükséges Megrendelőt, valamint egy, az érintett területről készült térképrészletet (EOV koordinátákkal ellátva, poligonnal körülhatárolva, lehetőleg dwg/dxf formátumban).

A digitális adatszolgáltatást alaptérkép nélkül, EOV koordinátarendszerben, dwg formátumban küldjük meg. A szolgáltatásért aktuális Egységárgyűjteményünk szerinti átadási/rendelkezésre állási díjat számolunk fel.