Tovább a tartalomhoz

Keresés

Számlák és fizetés

Általános számlázási rendünk szerint az évente egyszer elvégzett ellenőrző leolvasás alapján állítunk ki elszámoló számlát, a leolvasások közötti időszakban pedig kéthavi gyakoriságú részszámlát

 

A közüzemi ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díját tartalmazó számlákat általánosan évente kétszer küldjük ki ügyfeleinknek. Az első, a leolvasást követően küldött boríték az elszámoló számlát és két részszámlát, a második boríték pedig a következő három részszámlát tartalmazza – így könnyen tervezhető a háztartás féléves rezsikiadása.
Az elszámoló számla a leolvasás alapján készül, ebben számoljuk el az előző időszak tényleges fogyasztását, amelyből automatikusan levonódnak a korábban kiküldött részszámlák mennyiségei, összegei. A részszámla az elmúlt egy év vízfelhasználása alapján megállapított (vagy a felhasználó által kért), egyenletesen kéthavi részletekre osztott átlagmennyiséget tartalmaz.
Amennyiben az elszámoló számlák közötti időszakban részszámla készül, akkor az elszámoló számlában kiszámlázott mennyiséget csökkentjük az előtte kiállított részszámlákban megjelenő mennyiséggel. Az elszámoló számla tehát a tényleges fogyasztás és a részszámlákban kiszámlázott mennyiség különbözetét tartalmazza.

Ha megváltozik időközben a fogyasztás
A leolvasások után a tényleges vízfelhasználás alapján automatikusan pontosítjuk nyilvántartott átlagfogyasztását. Ezzel együtt előfordulhat, hogy közben megváltozik a háztartás fogyasztása, így a már kiküldött számlákon szereplő átlagérték magas vagy alacsony lehet. Ez az elszámoláskor kiegyenlítődik, de annak érdekében, hogy a fizetendő összeg ne térjen el kiugróan a megszokottól, kérheti a részszámlában számlázott mennyiség módosítását, amelyet a következő számlacsomag kiállításánál tudunk figyelembe venni.

Számlamagyarázat

Segédletünkkel a számlán való eligazodást szeretnénk megkönnyíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlakép csak illusztráció, amelynek elemei nem biztos, hogy mindenben egyeznek az Ön aktuális számlájával, az adatok pedig csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben számlája valamely tételével kapcsolatban kérdése volna, vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálati elérhetőségeinken. Kapcsolat

Letölthető számlamagyarázat elszámoló számlához (lakossági) | Letölthető számlamagyarázat részszámlához  (lakossági)
Letölthető számlamagyarázat részszámlához (közületi)

Társaságunk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak megfelelő számlaképpel állítja ki és küldi lakossági számláit.

 

Díjak, díjkalkulátor

Mennyit fizet a szolgáltatásért?
Aktuális víz- és csatornadíjak, egységárak ellátási területünkön.

>>

Pdf számla, e-számla

Váltson környezettudatos elektronikus számlára, és spórolja meg a csekkbefizetéskor sorban állással töltött időt.

>>

Társasházak számlázása

>>

Felhasználóváltozás

A felhasználó személyében történt változás esetei és a változás bejelentésének módja.

>>

Locsolási kedvezmény

Lehetőségek a locsolási célra elhasznált víz mennyisége után fizetendő díj csökkentésére.

>>

Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

Mikor érdemes kérni a vízszolgáltatás szüneteltetését?

>>

Hogyan rendezhetem számláimat?

A víz- és csatornadíj számla, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltatásra vonatkozó számla mellett egyéb szolgáltatásokra (pl. mérőcsere, szakszerűségi vizsgálat, ivóvízszállítás) vonatkozó számláját is kiegyenlítheti online ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Befizetem a számlámat

Borítékban kézbesített, papíralapú számláit az alábbi módokon fizetheti:

  • a számlához csatolt csekken, postai befizetéssel
  • ügyfélszolgálati irodánkban történő pénztári befizetéssel, nyitvatartási időben
  • banki utalással a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. bankszámlaszámára: 10402427-00027647-00000004 (Kérjük, az utalás közleményében pontosan tüntesse fel a számla sorszámát, illetve az Ön 311-el kezdődő vevőazonosító számát.)
  • bankkártyás fizetéssel, e-ügyfélszolgálatunkon keresztül (A kártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül valósul meg.)
  • csoportos beszedési megbízással
    Számlavezető pénzintézeténél megbízást adhat számlái csoportos beszedésére, az ehhez szükséges „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványt a Dokumentumtárból töltheti le. Élő megbízás esetén egy alkalommal kíséreljük meg folyószámlájáról a szolgáltatás ellenértékének beszedését. Amennyiben ez nem teljesül, egyéb módon kell gondoskodnia a számla határidőben történő befizetéséről. Kérjük, a megbízáskor ügyeljen a limit összeg megadására, túl alacsony limit esetén ugyanis előfordulhat, hogy nem tudjuk levonni a szolgáltatás díját. Ebben az esetben csekket küldünk számlája mellé.

Elektronikusan kiállított számla esetén fizethet még:

  • online díjfizetéssel, bankkártyával
    Ebben az esetben az elektronikus számla továbbítójának (e-számla szolgáltató) felületén egyenlítheti ki a számlát.

Több számla a borítékban: nem egyszerre kell befizetni, figyeljen a határidőkre!
A csekkek eltérő fizetési határidővel és befizető-azonosítóval rendelkeznek, azaz nem egyszerre kell befizetni őket. Fontos, hogy sorrendben, mindegyiket a feltüntetett határidőig rendezze! A kimaradt számlára felszólítót kaphat akkor is, ha a következőt már befizette. Ha elkeveredett a csekk, e-ügyfélszolgálatunkon vagy irodánkban igényelhet újat.

Tartozásom van

Miért fontos, hogy mindenki határidőre kiegyenlítse a számláját?

A díj nyújt fedezetet arra, hogy az év minden napján ellenőrzött, biztonságos víz folyjon a csapokból. Ha sokan esnek késedelembe, az veszélyeztetheti a határidőre fizető fogyasztók érdekeit is. A víz- és szennyvízszolgáltatás esetében nem egyidejű, hanem utólagos teljesítésről van szó: a kenyeret vásárláskor kifizetjük a pénztárnál – az elfogyasztott víz és az igénybe vett szennyvízelvezetés-, kezelés díját azonban utólag rendezzük.

Mi történik, ha késve, vagy egyáltalán nem fizetem be vízdíjszámlámat?

Ha valaki a számlán található fizetési határidőig nem rendezi a díjat, társaságunk fizetési felszólításban értesíti az elmaradásról, és késedelmi kamatot és külön eljárási költséget számít fel. Amennyiben a fogyasztó a felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, társaságunk a jogszabályi előírásnak megfelelően korlátozhatja az ivóvíz-szolgáltatást, illetve jogi úton érvényesítheti a követelését (fizetési meghagyás kibocsátását, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi, amely eljárások költségei a felhasználót terhelik.)

Milyen költségekkel járhat a számlafizetési késedelem?

A fenti eljárásokkal kapcsolatban a szolgáltatónak olyan költségei is keletkeznek, amelyek egyébként, a számlák időben való fizetésekor nem merülnének fel (pl. levelezési, korlátozással, szociális vízigény biztosításával kapcsolatos költségek). Ezeket a költségeket társaságunk érvényesíti annak érdekében, hogy ne az időben teljesítő fogyasztókra háruljon a nem fizetők miatt felmerülő többlet kiadás. A díjhátralék felhalmozása a számlák összegéhez képest akár jelentős többletkiadásokat is eredményezhet a nem fizetők számára. A helyszínelés, a korlátozás, szolgáltatás újraindításának költségei a felhasználót terhelik, az alkalmazott műszaki megoldástól függően ez többszázezer forint is lehet!

Hogyan segíthetünk?

Társaságunk igyekszik segíteni a fizetési nehézséget jelentő számlák rendezését. A fogyatékkal élő vagy szociálisan rászoruló, védendő felhasználóknak fizetési haladékot vagy részletfizetést biztosít. Védendő felhasználókkal kapcsolatos bővebb információk itt.

Részletfizetési megállapodás igénylése

Számlakiegyenlítéssel, hátralékkal kapcsolatos kérdéseivel keresse ügyintézőinket a 72 421 700-as telefonszámon, vagy a 80 811 111-es zöldszámon (3-as menüpont), vagy a hatralek@tettyeforrashaz.hu címen.