Tovább a tartalomhoz

Keresés

Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

Bekötés, szolgáltatás szüneteltetése

Mikor érdemes élni vele?
A szolgáltatás szüneteltetést abban az esetben érdemes és indokolt kérni, ha az ingatlanon tartósan nincs vízfogyasztás, de a jövőben még szükség lesz a bekötővezetékre és a bekötési mérőre.
Szüneteltetés esetén társaságunk kiszereli a teljes ingatlan vízellátását biztosító bekötési mérőt, a bekötővezetéket ledugózza, az utcai főelzárót elzárja, ezért a belső hálózaton csőtörés, vezetéksérülés miatti vízelfolyásra minimális az esély.

Ha a szüneteltetés hátrányosan érintené az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett szolgáltatást, társaságunk nem végzi el a munkálatot. További feltétel: a szüneteltetés végrehajtásához biztosítottak a műszaki feltételek.

Hogyan kérje?

  • A szüneteltetést társaságunkhoz intézett írásos nyilatkozattal kezdeményezheti, amelyben nyilatkozik arról, hogy a vízbekötés csak az adott ingatlant látja el vízzel, az ingatlanon nincsen vízhasználat, az ingatlant nem lakják. Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, mindegyik tulajdonos hozzájárulása szükséges.
  • A szerelési munka díjköteles, megrendelését írásban várjuk az uszi@tettyeforrashaz.hu címen vagy a Kapcsolat űrlapon keresztül eljuttatott igényként.
  • A szolgáltatás szüneteltetését a számla rendezése után végzik el szakembereink, a szerelés időpontját előzetesen telefonon egyeztetjük Önnel. A szüneteltetés végrehajtása után elkészítjük elszámoló számláját, amelyet köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni.
  • A szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmet a szüneteltetés megkezdését követő egy év elteltével meg kell újítani (vagy a szolgáltatás újraindítását írásban kezdeményezni). Ehhez kapcsolódóan köteles a felhasználási hely ellenőrzését biztosítani! 

Figyelem! A vízmérőhelyet, aknát továbbra is tisztán és hozzáférhetőnek kell tartani, függetlenül attól, hogy vízmérő már nincs a helyszínen.
Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, társaságunk jogosult a vonatkozó szabályozásokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

Szerződés felmondása/megszüntetése

A vízbekötés, ezzel az ingatlan vízzel való ellátásának megszüntetését jelenti: társaságunk elvágja a bekötővezetéket és leszereli a vízmérőt. A megszüntetés az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. (Ha a bekötésről biztosított az ingatlan tűzoltóvíz ellátása, a bekötés megszüntetéséről társaságunk az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesíteni.)

A közszolgáltatási szerződés felmondását az ingatlan tulajdonosa – az egyéb jogcímen használó a tulajdonos hozzájárulásával, közös tulajdon esetén az összes tulajdonostárs írásbeli hozzájárulásával – írásban kezdeményezheti az uszi@tettyeforrashaz.hu e-mailcímen, vagy a 7602 Pécs, Pf. 33 címen.
Társaságunk 30 napos határidővel teljesíti a közszolgáltatási jogviszony megszüntetését.
A szerelési munka díjköteles (díjainkról az Egységárgyűjteményben tájékozódhat).

Szolgáltatás újraindítása

Amennyiben újra igénybe szeretné venni az ivóvízszolgáltatást ingatlanán, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak levél formájában, e-mailben, vagy személyesen.
A mérő visszaszerelés költségeinek megfizetése után szakembereink egyeztetett időpontban elvégzik a munkálatokat.

Mellékvízmérő szüneteltetése/megszüntetése

Mellékvízmérős felhasználási helyen (például társasházi lakásban) nincs mód a vízellátás szüneteltetésére, csak a számlázás felfüggesztésére, megszüntetésére.

Ha a jövőben nem szeretne külön számlát kapni egyéni mellékvízmérőjére annak fogyasztása alapján (és a továbbiakban a felhasznált víz díját a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, általánosan a közös képviselő felé rendezi), írásban kérheti a lakás mellékvízmérők számlázásának megszüntetését írásban (uszi@tettyeforrashaz.hu vagy 7602 Pécs, Pf. 33).

A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel mondhatja fel. A víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót.