Tovább a tartalomhoz

Keresés

Közérdekű adatok

A közüzemi vízellátás és szennyvízelvezetés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényben foglaltak figyelembevételével és betartásával történik. Ezen szabályozások, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet alapján az alábbiakban tesszük közzé közérdekű adatainkat.