Tovább a tartalomhoz

Keresés

Panaszkezelés

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Működésünk során azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor legjobb szándékunk ellenére is panasz keletkezik. Célunk, hogy gyorsan, megnyugtató módon rendezzük ezeket az eseteket.

Víz- és csatornaszolgáltatási tevékenységünkre vonatkozó észrevételét, panaszát közvetlenül társaságunkhoz intézheti személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben.

  • A szóbeli (telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatunkon bejelentett) panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontunkról panaszfelvételi jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet dokumentumkezelő rendszerünkben rögzítünk. A jegyzőkönyv másolati példányát személyes panasz esetén helyben átadjuk, telefonon közölt panasznál legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldjük Önnek.
  • Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 15 napon belül írásban, érdemben (a panasz elutasítása esetén indoklással ellátva) válaszoljuk meg. Társaságunk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg. Ha elutasítjuk a panaszt, írásban tájékoztatjuk arról, hogy a panasz jellege szerint mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Indokolt esetben az ügyintézési határidőt legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatjuk, amelyről írásban értesítjük.

Jogos panasz esetén haladéktalanul intézkedünk a téves ügyfélszolgálati eljárás javítása érdekében, ezzel együtt legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatjuk a kivizsgálás eredményéről, valamint a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről. Ha a jogos panaszhoz kárigény is kapcsolódik, megvizsgáljuk a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítjuk a jogos kárigényt.

Nem tekinthető felhasználói panasznak: a tájékoztatást kérő megkeresés, a hibabejelentés, a más felhasználó szabálytalan vízvételezésére, vagy csatornamű használatára vonatkozó bejelentés, vagy a felhasználóval szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése, valamint tartozás törlesztési ütemének (futamidő) módosítása.

A telefonos ügyfélszolgálati megkereséseket egyedi azonosítószámmal látjuk el. A hangfelvételeket a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezése értelmében rögzítjük, öt évig megőrizzük, és kérésére a rendelkezésére bocsátjuk.  

Ha megítélése szerint reklamációját nem rendeztük kielégítően, panaszával felügyeleti szerveinkhez fordulhat.

Szakmai felügyeletet ellátó szervek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7777 | Fax: +36 1 459 7766
Ügyfélszolgálat: +36 1 459 7740, +36 80 205 386 | Fax: +36 1 459 7739
E-mail: mekh@mekh.hu, fogyasztovedelem@mekh.hu
Honlap: http://www.mekh.hu/

Vízügyi hatósági jogkörben első fokon illetékes szerv:
Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
Cím: 7630 Pécs, Engel János utca 1.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 25
Telefon: +36 72 514 860, +36 72 896 900

Vízügyi hatósági jogkörben másodfokon illetékes szerv:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314
Telefon: +36 1 469 4338

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben első fokon illetékes szerv:
Pécs Város Jegyzője
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Telefon: +36 72 533 823
E-mail: jegyzo@ph.pecs.hu

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben másodfokon illetékes szerv:
Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 7623 Pécs, József Attila utca 10.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 405
Telefon: +36 72 507 000, +36 72 533 823
E-mail: jegyzo@ph.pecs.hu


Fogyasztóvédelmi felügyeletet ellátó szervek, érdekképviseletek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7777 | Fax: +36 1 459 7766
Ügyfélszolgálat: +36 1 459 7740, +36 80 205 386 | Fax: +36 1 459 7739
E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu
Honlap: http://www.mekh.hu/

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9
Telefon: +36 30 683 5969, +36 30 549 6838, +36 1 391 1400
Fax +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/

Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 7621 Pécs, Apáca u. 15.
Telefon: +36 72 211 399, +36 30 014 9339
E-mail: bafepecs@gmail.com
Honlap: https://www.bafe.hu/

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefon: +36 72 507 154, +36 20 283 3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Telefon: +36 72 795 398
E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.
Telefon: +36 72 510 536
E-mail: laktaszpecs@gmail.com
Honlap: http://www.laktasz.hu/