Tovább a tartalomhoz

Keresés

Új ügyfél vagyok

Új ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötést szeretnék

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötését helyrajzi számonként külön bekötővezetékkel szükséges megvalósítani. Amennyiben új bekötést szeretne igényelni ingatlanjához, az alábbi lépésekre van szükség.

Kapcsolódó tájékoztatók:
Bekötések ügyintézésének rendje (folyamatábra)
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által közzétett tervezők és tervező cégek adatai

1. Közmű-állásfoglalás igénylése

Új ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötés megvalósításához, bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához (áthelyezéséhez) vagy megszüntetéséhez a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása (közmű-állásfoglalás) szükséges. A közmű-állásfoglalásra irányuló kérelem az E-építés portál lakossági E-közmű oldalán Ügyfélkapun keresztüli belépéssel igényelhető a „Közmű-állásfoglalás igénylés” modul alatt.

2. Bekötés tervének elkészítése és egyeztetése

A bekötés megvalósításához szükséges tervet a közmű-állásfoglalásban foglaltak alapján, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni jogosultsággal rendelkező szakági tervezővel. A terv elkészítését társaságunk is vállalja, amennyiben azt a közmű-állásfoglalásunkban jeleztük. A tervezés díját a mindenkori Egységárgyűjteményében foglaltak szerinti határozzuk meg. A terv elkészítése a társaságunk által közzétett tervezőktől és tervező cégektől, vagy a felsorolásban nem szereplő, de jogosultsággal rendelkező szakági tervezőtől is megrendelhető.

Az elkészült tervet minden esetben engedélyeztetni kell a közműszolgáltatókkal, amelyre az E-építés portál lakossági E-közmű oldalán, Ügyfélkapus belépést követően, a „Közműnyilatkozat igénylése” modul alatt van lehetőség.

3. Igénybejelentés, árajánlat kérése

Az ingatlanok víziközmű-hálózatba való bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója (az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával) kezdeményezheti. Az igénybejelentés ügyintézése történhet személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban (7626 Pécs, Búza tér 8/B), vagy postai úton (7602 Pécs, Pf. 33). Az igénybejelentésre árajánlatot küldünk a felhasználónak.
A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a maximum 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén az új vízmérő költsége és beépítése, a nyomáspróba és a fertőtlenítés térítésmentes a felhasználó számára.

Igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Víz- és/vagy szennyvízbekötési kérelem (igénybejelentés) nyomtatvány (1 példány)
 • Közszolgáltatási szerződés ivóvízellátásra és/vagy szennyvízelvezetésre nyomtatvány (2 példány)
 • jóváhagyott tervdokumentáció (papír alapú, 2 példány)

A tervdokumentáció tartalma:

 • műszaki leírás
 • tervezői nyilatkozat
 • mérnöki tervezői jogosultság igazolása
 • tulajdoni lap és térképmásolat
 • tervrajzok: szakszerűségi pecséttel ellátott helyszínrajz, hossz-szelvény, vízóra akna gépészeti terv, forgalomtechnikai terv (kivéve: bekötési mérő beépítésekor), forgalomtechnikai helyszínrajz, forgalomtechnikai hossz-szelvény
 • közmű- és szakszerűségi nyilatkozat (kiállító: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.)
 • közmű-állásfoglalás (kiállító: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.)
 • E-közmű összesített nyilatkozat (kivéve: bekötési mérő beépítésekor)
 • egyeztetési jegyzőkönyvek (kivéve: bekötési mérő beépítésekor)
 • tulajdonosi hozzájárulás (kiállító: Pécs Megyei Jogú Város vagy az érintett település önkormányzata)
 • közútkezelői hozzájárulás (kiállító: BIOKOM Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagy az érintett település önkormányzata)
 • E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. egyetértési nyilatkozat (érintettség esetén)
 • E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közműkezelői nyilatkozat (érintettség esetén)
 • távközlési vállalat nyilatkozata (érintettség esetén)
 • egyéb vállalat nyilatkozata (pl. DRV Zrt., MOL Nyrt. stb.) (érintettség esetén)

Árajánlat kérésekor jelölje meg, hogy milyen műszaki tartalomra készítsük el az ajánlatot:

  1. teljes körű kivitelezésről szóló árajánlat
  2. földmunka nélküli, gépészeti munkarészre vonatkozó árajánlat
  3. kizárólag élő vezetékre való rákötésre vonatkozó, a vízmérő szakszerűsítését tartalmazó árajánlat

4. Bekötés kivitelezésének megrendelése

A bekötés kivitelezését az árajánlatunk mellé küldött „Víz- és/vagy szennyvízbekötés megrendelő ív” nyomtatványon rendelheti meg személyesen, ügyfélszolgálati irodánkban (7626 Pécs, Búza tér 8/B), vagy postai úton (7602 Pécs, Pf. 33). Kérjük, a nyomtatvány mellé a befizetésről szóló bizonylatot is csatolni szíveskedjen.

További információ: amennyiben a felhasználó szakkivitelezővel végezteti el a szükséges földmunkát, a megfelelően kialakított munkaárok rendelkezésre állásának bejelentésétől számított 30 napon belül meg kell valósítani a bekötést (a vízmérő beszerelésével, nyomáspróbával együtt), amit a szolgáltató végez. Azon munkadíjakat, ami alól nem mentesülnek a felhasználók, előzetesen meg kell fizetni. Részletesebb információ az Üzletszabályzatunk IV. fejezetében található.