Tovább a tartalomhoz

Keresés

Közös képviselőknek

Közös képviselő változás bejelentése

Amennyiben Ön átvette egy társasház közös képviseletét, a változást személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy írásban jelentheti be. Kérjük, a kérelem mellé csatolja a megválasztásról szóló lakóközösség döntéséről készült közgyűlési határozatot.

Társasházak mellékmérő szerinti elszámolása

Az elszámolás alapja társasházaknál minden esetben a bekötési vízmérőn (főmérőn) mért adat, a tulajdonostársak vízfogyasztását mérő mellékvízmérők költségosztó szerepet töltenek be. A bekötési vízmérő – mérés szempontjából optimális – műszaki elhelyezése és nagyobb osztálypontossága miatt pontosabban mér, mint a mellékvízmérők.

Amennyiben a bekötési mérőn kívül a lakásokban lévő mellékmérők is szerepelnek nyilvántartásunkban, a mellékmérőkre kiszámlázott fogyasztást levonjuk a bekötési vízmérő fogyasztásából. A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők fogyasztási különbözetét a társasháznak kell megfizetnie.
Azokban a társasházakban, amelyek megfelelnek a teljes mérősítés szerinti elszámolás feltételeinek, a bekötési mérőn és az összes mellékmérőn leolvasott fogyasztás 5%-ot nem meghaladó különbözete nem kerül kiszámlázásra.

Mellékvízmérők alapján történő elszámolás (teljes mérősítés) az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges:

 • A társasház minden egyes vízvételezési helyét hiteles, plombált mellékvízmérő méri, a társasházban nincsen méretlen vízfelhasználás.
 • Társaságunk az összes mellékmérőről rendelkezik adattal, azok érvényes közszolgáltatási szerződéssel szerepelnek a nyilvántartásban (vagyis nincs olyan csap, mérő, amiről nem tudunk).
 • A mérőhelyek szakszerűen kialakítottak, a házi vízhálózatról a társasház egy egyszerű vízgépészeti tervet nyújt be.
 • Az elszámolási időszakokban biztosított a vízmérők egyidejű leolvasása.
 • Az elszámolás a bekötési és mellékmérők közti mérési különbözethatárt (+/-5%) nem meghaladva változik.

Az elszámolást újonnan igénylő társasházak esetében a lakóközösség az Igénybejelentés mellékmérők szerinti elszámolásra nyomtatványon jelezheti igényét társaságunk felé, az adott ingatlanra vonatkozó csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról készített épületgépészeti terv csatolásával. (E-ügyfélszolgálatunkon épületgépészeti terv megléte nélkül is bejelentheti igényét, amelyet követően megvizsgáljuk, hogy milyen további követelményei vannak a mellékmérő szerinti elszámolásnak. A vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk Önt.) Ha a benyújtott terv műszakilag megfelelő, szakembereink a lakóközösséggel egyeztetett időpontban az összes felhasználási helyre kiterjedően, teljeskörűen ellenőrzik az ingatlant. Amennyiben a társasház a feltételeknek megfelel, határozatlan időre szóló megállapodást kötünk a teljes mérős elszámolásra. (Azon lakóközösségek esetében, ahonnan korábban beadásra került épületgépészeti terv, e-ügyfélszolgálatunkon keresztül is kérhető a mellékmérő szerinti elszámolás.)

Mi az oka a főmérő és mellékmérők közti különbözetnek?

A társasházak vízdíjelszámolásában időről időre problémát okoz, hogy az egyes lakások vízhasználatát mérő mellékmérők fogyasztásának kiegyenlítése mellett a bekötési mérőn maradt esetleges vízdíjkülönbözetet is rendezni kell. A legtöbb társasházban jelentkezik kismértékű eltérés a mellékmérők fogyasztásának összege és a főmérőn mutatott fogyasztás között, amely nem feltétlenül okoz elszámolási problémát, azonban a társasházaknak célszerű figyelembe vennie a költségek tervezésénél. Ahány ház, annyi probléma – műszaki és emberi tényezőkből, illetve ezek kombinációjából keletkezik a különbözet.

Ha nagy az eltérés, annak oka van, amit meg kell keresni a társasház saját, belső vízhálózatán. A lakóközösség érdeke, hogy feltárja és megszüntesse az eltérést okozó hibákat. A mérőhelyek és a házi vízhálózat rendszeres ellenőrzésével sok problémát előzhetünk meg.

Miből adódhat a különbözet?

 • Mérők közötti különbség. Ha a beszerelt bekötési vízmérő pontossági besorolása (a mérő indulási érzékenysége, mérési pontossága) eltér a mellékmérőkétől, a mérésben jelentkező apró különbségek összeadódnak, és hosszabb idő alatt számottevő eltérést eredményezhetnek. Ugyanez az eltérő gyártású, minőségű és rendszerű mérőkre is érvényes lehet.
 • A beépítés körülményei. Az adott vízmérőre jellemző mérési pontosság csak a szabványban előírt beépítési feltételek esetén teljesül. A mérők többsége függőlegesen beépítve például egy pontossági osztállyal alacsonyabb kategóriába kerül. Ezért ahol csak lehet, törekedni kell a vízszintes beépítésre.
 • Hiba a ház belső (főmérő utáni, de a mellékmérőket megelőző) hálózatán. Az elfolyt víz a főmérő fogyasztásában jelentkezni fog, miközben egyetlen mellékmérő sem méri. Egy esetleges belső hiba, csőtörés, szivárgás jelentős különbözetet eredményezhet.
 • Méretlen vízvételezési hely. Meglehet, hogy a mellékmérők nem minden vízfelhasználást mérnek, ilyen lehet egy tárolóban, pincében vagy közös helységben kialakított vízvételezési hely.
 • Meghibásodott mérő. Előfordulhat, hogy meghibásodik (szorul, megáll) egy mellékmérő, ilyenkor a főmérőn áthaladó vízmennyiség nem vagy nem teljes mértékben jelenik meg a mellékmérők összesítésében. Ha felmerül a gyanú, hogy az adott mérő pontatlan, a fogyasztó/közös képviselő kezdeményezheti a mérő pontossági felülvizsgálatát.
 • Manipulált mérő, szabálytalan vízhasználat. A mérőhelyek leolvasását és ellenőrzését végző szakembereink sajnos időnként átalakított, a tényleges fogyasztásnak csak egy részét mérő szerkezetekre is bukkannak. Munkatársaink mellett (a társasházakról szóló törvény alapján) a közös képviselők is jogkörrel rendelkeznek az ellenőrzésekre.
 • Zárt fogyasztási hely leolvasáskor. Előfordulhat, hogy nem valósul meg a főmérő mögötti összes mérő egyidejű leolvasása. Ha nem jutunk adathoz egy-egy fogyasztási hely esetében, becsléssel készül a számla, ami hatással lehet az elszámolásra. A közös képviselő mellett ügyfeleink is segítségünkre lehetnek ennek kiküszöbölésében, akik bejelenthetik óraállásukat társaságunknak.
 • Pontatlan adatszolgáltatás. Ugyancsak eltérést okozhat, ha téves, nem a valós vízfogyasztásnak megfelelő az el nem ért felhasználó által diktált óraállás.

 

Csoportos mérőcsere vagy -hitelesítés megrendelése

Ha a lakóközösség (vagy több lakó) együttesen rendeli meg és fizeti a mérőcserét és/vagy a szakszerűségi vizsgálatot, megspórolhatják a költségek egy részét. Amennyiben egy alkalommal, egy időben, ugyanazon a címen elvégezhetőek a megrendelt szolgáltatások, csak egy kiszállási díjat számlázunk ki.

A csoportos mérőcsere vagy szakszerűségi vizsgálat megrendelhető:

 

Írásban
uszi@tettyeforrashaz.hu
postacím: 7602 Pécs, Pf. 33

 

 

Személyesen
7626 Pécs, Búza tér 8/B
hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-20.00 | péntek: 8.00-14.00

 

Új nyilvántartásba vétel, hitelesítés, szakszerűségi vizsgálat esetén a megrendelés mellé az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • mellékvízmérő felszerelés bejelentési ív
 • közszolgáltatási szerződés ivóvízellátásra és/vagy szennyvízelvezetésre (2 példány)
 • műszaki rajz és műszaki leírás

A nyomtatványokat és a tervre vonatkozó mintarajzot a Dokumentumtárból éri el.