Tovább a tartalomhoz

Keresés

Vízmérőcsere, hitelesítés, kártyás mérő

A jogszabályok értelmében azok a mellékvízmérők, amelyekre egyéni számla készül, nyolc évig tekinthetőek hitelesnek. Ezeket a szerkezeteket a gyári plombán található hitelesítési évtől számított nyolcadik évben cserélni kell.

 

A mérőcsere megrendelhető:

 

E-ügyfélszolgálatunkon
Bejelentkezés
Regisztráció

 

 

Írásban
uszi@tettyeforrashaz.hu
postacím: 7602 Pécs, Pf. 33

 

 

Telefonon
+36 72 421 700 | +36 80 811 111
hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-20.00
péntek: 8.00-14.00

Árlista, tájékoztatók

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. mellékvízmérő-csere és szakszerűségi vizsgálat árlistája
A mérőbeépítés műszaki alapkövetelményei
Illusztráció a tulajdonosi viszonyokról és felelősségekről a vízhálózaton
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. elkülönített vízfelhasználási helyen végzett vízmérőcserére vonatkozó általános szerződési feltételei

Így ellenőrizhetem mellékvízmérőm hitelességét

Egy mérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal – korábban Országos Mérésügyi Hivatal – és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. részéről elhelyezett zárjegyek (plombák) igazolják. A számlázási nyilvántartásba vett mellékvízmérők esetében a hitelesség a plombán jelzett évtől számított nyolcadik év december 31-én jár le. Ha 2016 vagy korábbi dátum szerepel a plombán, kérjük, gondoskodjon a mérő cseréjéről!

A vízmérő akkor is elveszíti érvényességét, ha a burkolata vagy a plomba megsérült, ezért ilyen mérőhelyre számla nem állítható ki. A hiányzó vagy sérült záróelemet a felhasználó köteles a szolgáltató felé haladéktalanul jelezni és pótlásának költségét fedezni!

Miért kell hitelesíttetni a mellékmérőket?

A vízszolgáltatást szabályozó 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet szerint a számlázás alapjául csak hitelesített és érvényes hitelességű vízmérő szolgálhat. A hiteles mérés fogalmát a mérésügyi törvény határozza meg: az egyéni számlázás alapjául szolgáló lakás- és locsolási mérők esetében a mérés 8 évig hiteles, ezt követően vagy cserélni kell a régi mérőt, vagy a mérés csak belső költségmegosztásra, elszámolásra lesz alkalmas.
Mivel a mellékvízmérők az ingatlan tulajdonosának birtokában állnak, cseréjükről saját költségükön a felhasználóknak kell gondoskodniuk. A felszerelt vízmérők szakszerűségi vizsgálata pedig (a felhasználó vagy a társasház megrendelését követően) a szolgáltató kötelezettsége. Ez biztosítja, hogy a vízdíjszámla alapjául kizárólag helyesen felszerelt és hitelesített vízmérőn mért fogyasztás szolgálhasson.

Megrövidül-e a hitelesség, ha év közben cseréltetem le a mérőt?

Nem rövidül meg, a hitelesség naptári években számolandó, mindig a 8. év utolsó napján jár le. Tehát ha 2024 májusában cserélteti le a mérőt, 2032. december 31-ig gondoskodott mérője hitelességéről, csakúgy, mintha például októberben rendelné meg a szolgáltatást. Tervezzen előre, ne hagyja a cserét az év végére!
Ha túl sok késve megrendelt mérőcsere torlódik fel az év utolsó heteiben, előfordulhat, hogy társaságunk minden erőfeszítése ellenére sem tudja az adott évben elvégezni a szolgáltatást!

Alig használok vizet, kevés köbmétert mutat a mérő, ezt is cserélni kell?

Ezekben az érzékeny szerkezetekben az évek során nemcsak a mozgó alkatrészek, fogaskerekek kopnak, hanem belső felületükön vízkő is rakódik le. Ez takarékos felhasználásnál is elkerülhetetlen, hiszen a mérőben folyamatosan víz van. Emiatt a vízmérők élettartama nem végtelen, mérési pontosságuk az idő múlásával csökken.
Éppen ezért a jogszabály sem tesz különbséget, nem vizsgálja, hogy mennyi a mérőn mutatkozó fogyasztás, csak a gyártási évét nézi a folyamatosan megbízható mérés, díjfizetés érdekében, így a hitelesség lejártával ezeket a mérőket is cserélni kell.

Milyen következménnyel jár, ha elmulasztom a mellékmérő hitelesítését?

A jogszabályok szerint csak hiteles mellékmérőre állítható ki számla. Ha a felhasználó elmulasztja a mellékmérő hitelesítését, automatikusan megszűnik a szolgáltatóval kötött mellékszolgáltatási szerződése. Társaságunk az adott mellékmérőt kivezeti nyilvántartásából, a továbbiakban nem olvassa le, számlát ennek a mérőnek az adatai alapján nem készíthet. Társasház vagy többlakásos ingatlan esetén ez azt jelenti, hogy az adott vízfogyasztás díját a lakóközösség részére, a főmérőre kiállított számla tartalmazza. Ha nincs rendezve, az egész társasház viseli a következményeket!

Figyelem! Akár egy darab nem hitelesített mellékvízmérő esetén is eleshet egy társasház a kedvezőbb elszámolási módtól, hiszen így nem felel meg a teljes körű mérősítés feltételeinek!

Miért az ügyfélnek kell gondoskodnia a mellékmérő-cseréről?

A szolgáltató az általa üzemeltett víziközmű rendszeren gondoskodik a felújításokról, karbantartásokról és a felelősségi körébe rendelt – a közösségi vízhálózat részét képező – bekötési vízmérők előírt cseréjéről (így például a társasházi főmérőkről).

A főmérő után, vagyis a szolgáltatási ponton túli mellékmérők a ház belső vízhálózatának részét képezik, felszerelésüket a felhasználók kezdeményezték, így az ügyfelek tulajdonában állnak. Ezért mint a mérőeszköz tulajdonosának, használójának, az ügyfélnek kell gondoskodnia a vízmérőről, amibe a karbantartás és a fagyvédelem mellett az előírt időszakos csere is beletartozik (csakúgy, mint a plomba sértetlenségének megőrzése).

Az elszámolás alapja mindig a főmérő, a mellékmérő egy választható lehetőség, felszerelése nem kötelező érvényű az ügyfeleknek. A társasházakban (ahol a szolgáltató elsődlegesen a társasházi közösséggel áll szerződéses viszonyban) a házon belüli pontosabb, fogyasztás-arányos elszámolást segítik a lakásonkénti vízmérők.

Ábra a tulajdonosi viszonyokról és felelősségekről a vízhálózaton

Minden mellékmérőt cserélni kell?

Vannak olyan társasházak, többmérős ingatlanok, ahol felszerelnek ugyan mellékmérőket, de azokra nem készül egyéni számla, csak a lakók közti elszámolásra, a díj felosztására használják, a lakóközösség egy összegben rendezi a szolgáltató felé a vízdíjat. Az ilyen mellékmérők kötelező újrahitelesíttetését nem írja elő a törvény. (Ilyenkor is érdemes egy idő után lecserélni a szerkezeteket, nem végtelen ugyanis az élettartamuk.)

Kire bízhatom a mellékmérő-cserét?

A vízmérő felszerelésével, cseréjével bármilyen (arra jogosult) szerelőt megbízhat, a szerelés előtt azonban egyeztetni szükséges a szolgáltatóval a szerződéses jogviszony fenntartása érdekében. A szerelést követően szükség van a mérő szakszerűségi vizsgálatára, amelyet a jogszabályi előírások alapján csak társaságunk végezhet el az Ön megrendelésére.

Bár csak a szakszerűségi vizsgálat a szolgáltató előírt feladata, társaságunk a mérőcserében is segítséget nyújt ügyfeleinek, amelyet társaságunktól is megrendelhet: ha szakembereink végzik a mellékmérő cseréjét, külön szakszerűségi vizsgálatra nincs szükség, egy megrendeléssel, kedvező díjért juthat garanciális vízmérőhöz – a szerelésre és a mérőre is garanciát vállalunk!

Társaságunk többféle lehetőséget kínál, hogy mindenki igényeinek megfelelő mérőt, szolgáltatást választhasson, emellett kedvezményekkel segítjük ügyfeleinket kötelezettségük teljesítésében. Ha Ön társasházban lakik, és a lakóközösség (vagy több lakó) együttesen rendeli meg és fizeti a mérőcserét/szakszerűségi vizsgálatot, megspórolhatják a költségek egy részét!

Magánvállalkozóval végeztetem a cserét, hogyan tovább?

Ebben az esetben kérjük, tájékozódjon előzetesen a mérőcsere műszaki feltételeiről annak érdekében, hogy az előírt módon valósuljon meg a szerelés. Mivel a mérő kiszerelése a plomba megbontásával jár, az előzetes egyeztetés nélkülözhetetlen a szerződéses jogviszony fenntartásához. A csere elvégzését követően igényelje meg társaságunktól a szakszerűségi vizsgálatot.

Kérjük, lehetőség szerint őrizze meg a kiszerelt vízmérőt a záró mérőállás rögzítéséhez. A műszaki átvételen be kell mutatni az új mérőhöz tartozó műbizonylatot és a szerkezet adatlapját is. Szakembereink ellenőrzik a mérő típusát, adatait, a mérőállást, a szerkezet által mért vízvételezési helyeket, azt, hogy a szerelés az érvényben lévő műszaki szabványoknak és előírásoknak megfelelően történt-e, a vízfelhasználás jellegét, a mérő kapcsolódását a bekötési mérőhöz; majd társaságunk számlázási nyilvántartásba veszi az adott mellékvízmérőt.

Mikor szakszerű a mérőhely?

A következetes, műszaki előírásoknak megfelelő mérőbeépítés, építési kivitelezés segíthet abban, hogy minél kisebb mérési különbözet keletkezzen egy társasházban. Figyelmébe ajánljuk tájékoztatónkat a mérőbeépítés műszaki alapkövetelményeiről.

Mit vegyek figyelembe a mellékmérő kiválasztásakor?

Egy többmérős ingatlan, társasház esetében a mellékmérők típusa, beépítésük körülményei, az egyes mérőhelyek szakszerű, következetes kivitelezése az elszámolásra is hatással lehet. Meghatározó például abból a szempontból, hogy a mellékvízmérők összességén mért fogyasztás milyen pontosan adja ki a ház teljes, bekötési vízmérőn mért fogyasztásának értékét. Ezért célszerű figyelembe venni:

  • a mérőhely adottságai alapján milyen vízmérőt lehet beépíteni (cső átmérője, vízszintes vagy függőleges beépítés lehetősége stb.)
  • milyen kategóriájú mellékmérőt szeretne (társasház esetén érdemes figyelembe venni a többi mellékmérő és a bekötési mérő pontossági osztályát).

NA13 vagy NA20?

Ez a mérő névleges átmérője: az NA 13 vagy NA 20 azt jelöli, 1'' vagy 3'' belső átmérőjű vízvezetékhez való a szerkezet. Ha bizonytalan, hogy milyen mérőre van szükség, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére: kérdezzen minket és a felhasználási hely azonosítója alapján információval szolgálunk a beépített mérő adatairól.

Mit jelent az R40, 80, 160, vagyis az „A”, „B” vagy „C” pontossági kategória?

A vízmérőket mérési pontosságuk alapján minősítik. Korábban „A”, „B” vagy „C” pontossági osztályba sorolták (a legpontosabb a „C”-vel jelölt), a legújabb szabvány, az MID szerint pedig ugyanezt „R” értékben adják meg egy skálán: az R40 jelzés „A”, az R80 „B”, az R160 és feletti „C” osztályúnak felel meg. (Példa egy „B” pontosságú vízmérő műszaki adataira és egy „C” pontosságú vízmérő műszaki adataira.)

Lakásmérőként általánosan célszerű legalább „B” osztálypontosságú vízmérő alkalmazása. Természetesen valamennyi hitelesített vízmérő biztosítja a mérési tartományon belül a pontos, megbízható mérést, a pontossági kategória főként a bekötési mérőhöz viszonyítva számít: a főmérők általában „C”, ritkábban „B” típusú, nagyon jó indulási érzékenységűek, a legkisebb mennyiségű vizet is regisztrálják, ami átfolyik rajtuk. Ha egy társasházban a lakásokban lévő mellékmérők ennél alacsonyabb pontossági osztályúak, az esetlegesen jelentkező, összeadódott mérési különbözet hatással lehet a lakóközösség elszámolására.

Figyelem! Az adott vízmérőre jellemző mérési pontosság csak a szabványban előírt beépítési feltételek esetén teljesül. A mérők többsége függőlegesen beépítve például egy pontossági osztállyal alacsonyabb kategóriába kerül. Ezért ahol csak lehet, törekedni kell a vízszintes beépítésre.
(A mérő számlapján lévő jelzés mutatja azt is, hogy a szereléstől függően eltérő-e a pontosság: az R80-H R40-V jelzés alapján például a szerkezet vízszintesen, vagyis Horizontálisan szerelve „B” pontossági osztályú, ettől eltérve, függőlegesen, vagyis Vertikálisan beépítve „A” kategóriás.)

Hogyan fizetendő a szolgáltatás díja?

A megrendelt szolgáltatás díja utólag, csekken, vagy átutalással rendezendő az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla alapján, amelyet postai kézbesítéssel, vagy e-mailben, pdf formátumban küldünk meg Önnek. Elektronikus számlát e-ügyfélszolgálatunkon igényelhet. E-ügyfélszolgálatunkon regisztrációval és felhasználói profillal rendelkező ügyfeleink bankkártyával is rendezhetik a szolgáltatás díját.

Hogyan lehet igénybe venni a csoportos kedvezményt?

Társasházban lakik? Ha a lakóközösség (vagy több lakó) együttesen rendeli meg és fizeti a mérőcserét/szakszerűségi vizsgálatot, megspórolhatják a költségek egy részét! Amennyiben egy alkalommal, egy időben, egyazon címen elvégezhetőek a megrendelt szolgáltatások, csak egy kiszállási díjat számlázunk ki.

Tudnivalók CPVC csővel szerelt házi vízhálózat esetén

A CPVC cső anyagából adódó ridegség, a ragasztott, nem oldható kötéssel szerelt vezetékhálózat, illetve az elöregedés kapcsán fellépő törékenység miatt javasoljuk az érintett vezetékszakasz átépítését. Új házi vízhálózat kialakítása esetén CPVC csőhálózatra nem javasoljuk a mérőbeépítést.

Ha a házi vízhálózat CPVC csővel szerelt, a mellékvízmérő-cserét társaságunk nem hajtja végre, a megrendelésre vonatkozóan él elállási jogával, a kiszállási díjat viszont felszámítjuk.

Szerelés előtt…

Kérjük, hogy a szerelés egyeztetett időpontjára tegye hozzáférhetővé a mérőhelyet szakembereink számára! Téglaépületekben és udvari lakásoknál, ahol a vízvezetékrendszer szabad szemmel nem követhető egyértelműen végig, a mérőhely kialakításának környezetében biztosítsa a vezetékhez való szabad hozzáférést a nyomvonalán 60 cm hosszban, a vezetékszakasz mindkét oldalán minimum 15-15 cm szélességben.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a megrendelt szerelés az előre leegyeztetett időpontban társaságunknak fel nem róható okok miatt nem végezhető el a helyszínen (például nem hozzáférhető a mérőhely), érvényesítjük a kiszállás díját!

A szerelés előtt szakembereink ismertetik Önnel (vagy meghatalmazással rendelkező megbízottjával) az általános szerződési feltételeket, melynek megismeréséről és elfogadásáról Ön/meghatalmazottja írásban nyilatkozatot tesz.

Ha a házi vízhálózat állapota nem megfelelő (pl. elrozsdásodott, nagymértékben vízköves, szoruló szerelvények, illetve működésképtelen mérő előtti elzáró esetén), vagy a hálózat CPVC csővel szerelt, a mellékvízmérő-cserét társaságunk nem hajtja végre; a megrendelésre vonatkozóan él elállási jogával, a kiszállási díjat viszont felszámítjuk.

Szerelés után – meddig él a garancia?

Társaságunk az elvégzett szerelésre 1 év garanciát vállal. A felszerelt mérők meghibásodása esetén kártyás mérőknél 1 éven belül, egyéb mellékvízmérőknél 2 éven belül garanciális cserét biztosítunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk csak a garanciális, tehát a mellékvízmérő-cserével közvetlen ok-okozati összefüggésbe hozható szerelési vagy anyaghibából bekövetkező hibákat javítja garanciában, illetve ismeri el kártérítési felelősségét. Ebbe nem tartozik bele semmilyen, a meglévő vezetékek (beleértve a flexibilis csöveket is), vagy berendezési tárgyak használata közben bekövetkezett meghibásodás, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra. (Ilyen hiba például szennyeződések kiválása a szűrőkben, régi flexibilis csövek kilyukadása, csapok csöpögése.)
A garancia továbbá nem terjed ki a csőhálózatból a vízmérőbe jutott idegen anyagok által okozott meghibásodásokra, illetve társaságunk a más szakember által végzett szerelési munkákért a szakszerűségi vizsgálatot követően sem vállal felelősséget.

A garanciális igényt sürgős esetben (vízszivárgás) társaságunk 24 órás diszpécserszolgálatán kell jelezni. A sürgős esetek kivételével a garanciális javítások hétköznap, munkaidőben történnek.

Amennyiben az ügyfél bejelentése alapján garanciális hibának felvett meghibásodása elhárítása során megállapítást nyer, hogy az nem tartozik a garanciális hibák körébe, társaságunk fenntartja a jogot az ezzel kapcsolatban felmerült költségek megtéríttetésére.