Tovább a tartalomhoz

Keresés

Szennyvízszippantás

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres vagy eseti begyűjtése, elszállítása

A pécsi önkormányzat közgyűlése 2023. március 18-tól 5 éves időtartamra továbbra is a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-t bízta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával Pécs közigazgatási belterületén. Társaságunk végzi a nem közművel összegyűjtött, lakossági szennyvíz rendszeres begyűjtését, elszállítását és (a pécsi szennyvíztisztító telepen történő) ártalommentesítését a városban.
Egyéb, az ellátási terület részét képező településeken lakossági megrendelésre látja el cégünk a közszolgáltatást.

A szennyvíz elszállítását a felhasználó kezdeményezi, megrendeli társaságunktól és biztosítja a szennyvíztározó megközelíthetőségét. Társaságunk a megrendelést követően (munkaszüneti napok kivételével) 72 órán belül, a felhasználóval egyeztetett időpontban gondoskodik a szennyvíz elszállításáról.

A szennyvízszippantás megrendelhető:

 

Telefonon
+36 72 421 700 | +36 80 811 111
hétfő-kedd-szerda: 8.00-14.00
csütörtök: 8.00-20.00

péntek: 8.00-12.00

Kiket érint a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás?

A szolgáltatást minden olyan, a közműves csatornára rá nem kötött, saját vagy vezetékes ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, akinek az ingatlanán nem közművel összegyűjtött szennyvíz keletkezik.

Nem lakossági felhasználók: a szolgáltatást szabályozó rendelet a gazdálkodó szervezeteknek lehetővé teszi, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-től eltérő szolgáltatót válasszanak. Azon gazdálkodó szervezeteket, amelyek a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésben előírtak szerint maguk gondoskodnak a gazdálkodásukkal kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezeléséről, és így mentesülnek a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól, írásbeli bejelentési kötelezettség terheli.

A rendelet értelmében szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki:

  • a kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe,
  • nem a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., mint kizárólagos közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe,
  • jogosulatlanul végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást,
  • a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

Közszolgáltatási szerződés: azon ingatlanoknál, amelyek nem rendelkeznek hiteles vízmérővel, a közszolgáltatás első igénybe vétele előtt az ingatlantulajdonosnak szerződést kell kötnie a szolgáltatóval (ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy társaságunk a megrendeléskor megküldi/átadja Önnek a megállapodást). Felhívjuk figyelmét, hogy az ingatlanhasználat jellegére vonatkozó adatok nélkül a közszolgáltatási szerződést nem tudjuk elfogadni; kérjük, gondoskodjon a szerződés hiánytalan kitöltéséről.  Közszolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltató nem köteles elszállítani a szennyvizet!
(A hiteles vízmérővel felszerelt ingatlanok esetében a közszolgáltatás írásba foglalás nélkül is létrejön a szolgáltatás legelső igénybevételekor, illetve azzal, hogy társaságunk a teljesítésre rendelkezésre áll.)

A szolgáltatás díjai és a díjszámítás módja Pécsen

A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosok közszolgáltatási díjat fizetnek. Ennek összegét és a díjszámítás módját az önkormányzat határozza meg.

>>

Tájékoztató a locsolási kedvezményről

A fizetendő közszolgáltatási díj locsolómérő felszerelésével, vagy időszakos locsolási kedvezmény igénylésével csökkenthető.

>>

 

Rendeletek

A szennyvízszippantás szolgáltatását szabályozó rendeletek gyűjteménye

>>