Tovább a tartalomhoz

Keresés

Tájékoztató az igénybe vehető locsolási kedvezményről

A fizetendő közszolgáltatási díj locsolómérő felszerelésével, vagy időszakos locsolási kedvezmény igénylésével csökkenthető.

Locsolási kedvezmény igénybevétele a kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízdíj kiszámlázásánál:

Az időszakos kedvezményre vonatkozó feltételek

  • Az időszakos kedvezményt érvényes közüzemi (ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó) szerződéssel rendelkező lakossági felhasználók vehetik igénybe minden évben a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra.
  • A kedvezmény csak bekötési vízmérővel rendelkező ingatlanra adható.
  • A kedvezmény feltétele, hogy a felhasználónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton kívül egyéb vízbeszerzési lehetősége (saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat);
  • sem a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. felé 90 napon túl fennálló díjhátraléka az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását követően.
  • Nem lakossági felhasználók nem élhetnek a százalékos locsolási kedvezménnyel.

Kedvezmény igénybevétele

Az igény bejelentését az ügyfélszolgálati irodában beszerezhető, vagy az innen letölthető igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni.
Társaságunk a benyújtott kérelmet 30 napon belül elbírálja, és írásban értesíti a felhasználót.

Annak érdekében, hogy a kedvezmény a locsolási időszakra vonatkozó tényleges felhasználás mértékére érvényesüljön, a felhasználó a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 25-30.) és az azt követő napokban (október 1-10.) bejelentheti mérőállását. Mérőállás hiányában a kedvezményt az éves felhasználás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára számítjuk ki.
Mennyiségi korrekció locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható.