Tovább a tartalomhoz

Keresés

Letölthető nyomtatványok

Felhasználó

Közszolgáltatási szerződések

Szolgáltatási szerződések ingatlanok ivóvízellátására és/vagy szennyvízelvezetésére, illetve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, kezelésére (ezek a dokumentumok rögzítik a szolgáltatóra és a felhasználóra vonatkozó jogokat, kötelezettségeket):
Közszolgáltatási szerződés ivóvízellátásra és/vagy szennyvízelvezetésre
Közszolgáltatási szerződés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre
Közszolgáltatási szerződés előre fizetős vízmérő beszerelésére

Védendő felhasználók | tájékoztató a védendő fogyasztói státuszról

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel/nyilvántartásba vétel (meghosszabbítása) iránt.
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel (nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Kérelem akadálymentes számla igényléséhez

Felhasználó-változás bejelentése

A felhasználó személyében beállt változást (például lakásvásárlás, albérletbe költözés során) az alábbi nyomtatványokon jelentheti be, amelyet mindkét félnek, a korábbi és az új felhasználónak is szükséges aláírnia. Kérjük, hogy az új felhasználó számára a közszolgáltatási szerződésből is nyomtasson két példányt az ügyintézéshez.
Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett (lakossági felhasználó) személyében beállt változásról
Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett (nem lakossági felhasználó) személyében beállt változásról
Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett (lakossági felhasználóról nem lakossági felhasználóra) személyében beállt változásról
Bejelentés a vízdíj fizetésére kötelezett (nem lakossági felhasználóról lakossági felhasználóra) személyében beállt változásról
Névváltozás bejelentése esetén kérjük, hogy két példány közszolgáltatási szerződést nyomtasson az ügyintézéshez.

Ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében társaságunk kizárólag az adatbázisában nyilvántartott e-mail címről érkező megkeresésre adhat tájékoztatást. Az adott fogyasztási hely ügyintézésére jogosult személyként elektronikus levelezési címét az alábbi nyomtatványon jelentheti be nekünk:
Hozzájáruló nyilatkozat – kapcsolattartás
Amennyiben nem Ön a társaságunkkal szerződött fél, kérjük, elektronikus ügyintézéshez is csatoljon egy kitöltött meghatalmazást.

Meghatalmazás ügyintézéshez

Az Ön személyes ügyintézésével egyenértékű, ha megbízottja jár el az Ön nevében az alábbi meghatalmazással:
Meghatalmazás

Csoportos beszedési megbízás

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
Fizetési határidő megadása – meghatalmazás (csak csoportos beszedési megbízással együtt érvényes)

Locsolási kedvezmény | tájékoztató a kedvezményről

10% locsolási kedvezmény házikert öntözéséhez – igénylőlap

Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése

Kérelem víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére

Mérők

Új bekötés, tervezés megrendelése, utólagos szennyvízbekötésre való rácsatlakozás bejelentése

Amennyiben bekötési kérelmet kíván benyújtani, kérjük, a közszolgáltatási szerződésből is nyomtasson két példányt az ügyintézéshez.
Víz- és/vagy szennyvízbekötési kérelem
Víz- és/vagy szennyvízbekötés tervezésének megrendelése

Utólagos szennyvízbekötésre való rácsatlakozás bejelentése esetén a kérelemhez kérjük, mellékeljen egy egyszerű tervet, az itt letölthető mintarajz példájára:
Szennyvíz csatorna bekötés mintarajz

Kapcsolódó tájékoztatók:
Bekötések ügyintézésének rendje
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által közzétett tervezők és tervező cégek adatai

Tájékoztató a hálózatbővítési kivitelezési munkák átvételéről

Mellékmérő, locsolómérő, kútmérő felszerelése | tájékoztató a szolgáltatásról

Mellékvízmérő felszerelés bejelentési ív
Újonnan telepített mellékvízmérő(k) esetében (vagy ha a korábbi állapothoz képest műszaki változás történt), a fenti formanyomtatvány mellé szükséges egy egyszerű tervet és műszaki leírást is mellékelnie, az alábbi rajzok mintájára:
Lakásmérő telepítése
Locsolómérő telepítése épületen belül
Locsolómérő telepítése a főmérővel közös aknába
Locsolómérő telepítése öntözőhálózathoz kapcsoltan
Locsolómérő telepítése önálló aknába
Kútmérő telepítése
Kútmérő telepítése locsolóhálózathoz kapcsoltan
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által közzétett tervezők és tervező cégek adatai

Vízmérő pontossági vizsgálat

Vízmérő pontossági vizsgálatának megrendelése

Egyéb szolgáltatások

Hibahelykeresés | tájékoztató a szolgáltatásról

Diagnosztikai vizsgálati megrendelő

Tűzcsap vízhozammérés | tájékoztató a szolgáltatásról

Vízhozam mérési megrendelő tűzcsap oltóvíz mennyiségéről (elektronikusan kitölthető pdf változat)
Kérjük, elektronikusan töltse ki, ezt követően nyomtassa ki és írja alá.

Szakfelügyelet

Szakfelügyelet megrendelése

Adatszolgáltatás

Megrendelő E-közmű adatszolgáltatáson felüli műszaki tartalom átadási/rendelkezésre állási díjának elszámolásához