Tovább a tartalomhoz

Keresés

Szociálisan rászoruló felhasználó vagyok

Milyen esetben tekinthetem magam szociálisan rászoruló felhasználónak?

A szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásába való felvételét saját rászorultságára való tekintettel kérheti. Ha Ön, vagy a háztartásában élő személy az alábbi juttatások egyikében részesül:

 • időskorúak járadéka (Szoctv. 32/B. §),
 • lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §),
 • ápolási díj (Szoctv. 40-44. §),
 • aktív korúak ellátása (Szoctv. 33. §),
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 19. §),
 • otthonteremtési támogatás annak megállapításától számított 3 éven keresztül (Gyvt. 25. §),
  vagy Ön
 • nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket (Gyvt. 54. §),
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen kedvezményben részesülhetek?

A szociálisan rászoruló felhasználó 12 hónapon belül egy alkalommal kérhet fizetési haladékot (legfeljebb 60 napra) vagy részletfizetést, amennyiben vállalja, hogy az esedékes részlet mellett az aktuális számláját is határidőben befizeti.
A részletfizetés időtartama lehet:

 • egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap
 • 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap
 • 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 6 hónap

A fenti jogokat, kedvezményeket a védett felhasználó csak egy felhasználási helyre vonatkozóan érvényesítheti.

Mit kell tennem a védett felhasználóként való nyilvántartásba vételhez?

 1. Töltse le innen és nyomtassa ki, vagy kérje ügyfélszolgálati irodánkban a nyilvántartásba vétel megkezdéséhez szükséges nyomtatványunkat. Töltse ki nyomtatott nagybetűkkel és írja alá az "A" jelzésű részt. (Részletes kitöltési útmutatót a nyomtatvány hátoldalán talál.)
 2. A juttatást megállapító vagy folyósító szervvel töltesse ki a nyomtatvány "B" jelzésű részét, vagy szerezze be a megfelelő igazolásokat (az eljáró szerv által a jogosultság igazolására kiadott, 30 napnál nem régebbi határozat, igazolás, eredeti példányban).
  A kérelem "C" részét a fogyatékosság jellegéről a kezelőorvosa (szakorvos, vagy ennek hiányában a háziorvos) tölti ki.
 3. A dokumentumo(ka)t a kiállítástól számított 30 napon belül adja le ügyfélszolgálati irodánkban (Pécs, Búza tér 8/B) vagy postázza címünkre (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt., 7602 Pécs, Pf. 33). A papírok beérkezését követően igényét nyilvántartásba vesszük és erről 8 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

Meddig érvényes a védett felhasználói státuszom?

A védettséget minden év március 31-ig újra igazolnia szükséges (kivétel azon fogyatékkal élő felhasználók esetében, akiknél a védettség alapjául szolgáló állapotban nem várható jelentős javulás), ennek hiányában megszűnik védett felhasználói státusza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását, megszűnését 15 napon belül köteles bejelenteni társaságunk felé.

Ezzel egyidőben lehetek-e jogosult fogyatékkal élő felhasználói státuszra is?

Mindkét jogcímen kérheti nyilvántartásba vételét, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló felhasználóknak nyújtott kedvezményekre és a fogyatékkal élőket illető különleges bánásmódokra. Ebben az esetben külön-külön igazolnia kell, hogy fogyatékkal élő, illetve szociálisan rászoruló felhasználónak is minősül.